reklam

Bugun...
02-11-2018 10:03:00 büyüt küçült

Sevgi MOLVA

Sosyal Demokrat Belediyeler

Sosyal Demokrat Belediyecilik anlayışını hayata geçirebilmenin üç önemli örgütsel ayağı olduğu söyleniyor. Bunlar; uluslararası, ulusal ve yerel düzeyde örgütlenme diye sıralanıyor. Yerel örgütlenme diğerlerine göre kişinin en kolay etki ve katılım sağlayabileceği bir düzlemdir, kuşkusuz. Demokrasinin ete kemiğe büründüğü yer, yerel yönetimlerdir. Bu yolla insanlara direkt etki etmek mümkündür. Bu da yerel yönetimleri çok önemli yapmaktadır. Yerel yönetimler alanında gerçek, güçlü ve kalıcı bir seçenek oluşturmak için, “Belediye halkın örgütüdür” yaklaşımıyla, temeli katılımcı aktif yurttaşlık olan, kentin yoksullarını varsıllarıyla eşitlemeyi öncelik gören bir belediyecilik programına gereksinim olduğu, uzmanların ortak görüşü.

21. yüzyıl sosyal demokrat belediyeciliği iki ana kolon üzerine oturmalı, bunlardan birincisi katılımcı demokrasi ve aktif yurttaşlık, diğeri kamusal bir belediye hizmeti deniyor. Şu an için ülkemizde 6’sı büyükşehir (İzmir, Aydın, Muğla, Eskişehir, Tekirdağ, Hatay) olmak üzere, 13 il ve 162 ilçenin Belediye Başkanları CHP’lidir ve hepsi Sosyal Belediyecilik anlayışıyla kentlerimizi yönetme gayreti ile çalışmaktadırlar. Bu şehirlerde yaşayan halkımız daha rahat, daha özgür, daha umutlu, daha eşit, daha katılımcı, daha huzurludur ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla yönetilmektedirler. Kamusal belediye hizmeti alabilmekte, şehirlerinde nefes alabilmektedirler.

Hedefe daha çok ulaşmak için bir dizi görev var belediyelerimizin önünde:

 • Üretimi ve istihdamı teşvik eden, gelir artırıcı politikalar uygulamak
 • Yoksulları hem ekonomik hem de toplumsal olarak desteklemek, bunu öncelik olarak kabul etmek
 • Eğitimden sağlığa, sanattan kentsel kamusal alanlara, ulaşımdan spora kadar dar gelirlilere öncelik veren bir hizmet anlayışını uygulamak
 • Sorunlardan en fazla etkilenen kadınları, çocukları, engellileri ve yaşlıları koruyucu sosyal politikalara öncelik vermek
 • Demokratik örgütlenmelerin gelişimini destekleyerek, bu örgütlenmeler aracılığıyla; katılan, hesap soran, denetleyen, aktif yurttaşların artmasını hedeflemek
 • Kenti paylaşma bilincini ve ortak yaşama sorumluluğunu geliştirecek, kent meydanları başta olmak üzere, açık ve kapalı kamusal kentsel mekânlarını oluşturmayı öncelikli görmek
 • Halk için yeşil alan politikası uygulamak, sürdürülebilir kentleşme anlayışını hedeflemek
 • Ulaşım alanında toplum ve çevre öncelikli bir politikayı uygulayabilmek
 • Sosyal Demokrat belediyeciliği benimsemek
 • Mevcut kentsel dönüşüm politikalarından farklı olarak önceliği o bölgede yaşayan insanlara, o bölgenin doğal, tarihi ve kültürel yapısının korumasına vermek.
 • Kentlerin tarihi ve kültürel dokusuna sahip çıkmak savunucusu olabilmek

 

Bu hizmetlerin ülkemizde daha sağlıklı ve daha çok verilebilmesi, CHP’nin daha fazla güçlenmesi ve tabi ki daha fazla desteklenmesi ile mümkün. Yerel yönetimlerde gücü ele geçirmek de, halkımıza onun yanında olduğunun ifade edilebilmesi, insanca bir yaşam için, sosyal demokrat belediyelerin hizmetlerinin ve öneminin daha çok anlatılabilmesi ile mümkün.

Sonuç olarak; sosyal belediyecilik ilkelerini benimsemiş Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi adayı olacak arkadaşlarımızın, düşüncelerini, projelerini, amaçlarını, bölgelerinde yaşayan halka tüm açıklığıyla ve örnekleriyle yeterince anlatabilmelerinin, Mart ayında yapılacak seçimlerde başarımızı arttıracağına gönülden inanıyorum.

Yolumuz açık olsun.

Bu haber 339 defa okunmuştur.
reklam
MAKALE YORUMLARI
reklam
reklam
haber arşivi
reklam
reklam